Zavarivanje

 

CO2

Gasnim postupkom zavarivanja stvara se nerazdvojiva veza primenom toplote ostvarene sagorevanjem gorivog gasa, pri čemu se rastapa samo osnovni, ili osnovni i dodatni materijal.

 

POGLEDAJTE VIDEO MATERIJAL ZAVARIVANJA